+355 682206300

Kabineti i Obstetrisë dhe Gjinekologjisë

Ekzaminimet për Obstetrik-Gjinekologji 

Shërbimi Obsetrik Gjinekologjik në Qendra Diagnostike Alfa kryhet si shërbim ambulator ku objektivi kryesor është kryerja e ekzaminimeve që kanë të bëjnë me kontrollet periodike (check-up) dhe kontrollet diagnostikuese. Në klinikë kryhen proceset e të gjitha analizave laboratorike të nevojshme, kontrolle ekografike, vizita dhe konsulta prej fillimit të shtatzanisë dhe deri në lindje, nga mjekë të kualifikuar dhe me përvojë shumë vjeçare në fushën e ob/gjinekologjisë. Nëpërmjet instrumentit ultrasound të markës Siemens diagnostikohen patologji të ndryshme si dhe jepen të dhëna mbi barrën në tërësi, gjëndjen e fëmijës dhe zhvillimin e tij përkatës.


Shërbimet obstetrike:

- Kontroll obstetrik,  
- Eko dhe Eko Doppler,
- Ekokardiografia fetale,  
- Ekzaminimi në tremujorin e parë  
- Ekzaminimi në tremujorin e dytë 


Shërbimet gjinekologjike:

- Ekzaminimi gjinekologjik vjetor (Pap Test)
- Urgjencat gjinekologjike
- Gjinekologjia pediatrike dhe për adoleshentet
- Gjinekologjia urologjike
- Endokrinologjia gjinekologjike
- Menopauza
- Çrregullimet menstruale 
- Sindroma e cisteve të shumëfishta në vezore  
- Endometriozë

Newsletter

Kontakt

mapRr. Dibrës (në kryqëzim me rr. Riza Cerova), Pallati 132, Kati II, Tiranë

 

map+355 4 2450016

Na ndiqni në